Amoy หมายถึง เมืองเอ้หมึง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ Amoy แปลว่า เมืองเอ้หมึง หมายถึง เมืองเอ้หมึง Amoy อ่านว่า (อะมอย-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Amoy (อะมอย-)

เมืองเอ้หมึง