ASA หมายถึง สมาคมของสหรัฐมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ ASA แปลว่า สมาคมของสหรัฐมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ หมายถึง สมาคมของสหรัฐมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ASA อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ASA

สมาคมของสหรัฐมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ