AID หมายถึง องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ AID แปลว่า องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ หมายถึง องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ AID อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
AID

องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ