A I หมายถึง (ข้าวสาร) ชั้นดีหนึ่ง ดีหนึ่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ A I แปลว่า (ข้าวสาร) ชั้นดีหนึ่ง ดีหนึ่ง หมายถึง (ข้าวสาร) ชั้นดีหนึ่ง ดีหนึ่ง A I อ่านว่า (เอ-วัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
A I (เอ-วัน)

(ข้าวสาร) ชั้นดีหนึ่ง ดีหนึ่ง