คำศัพท์ : zygotic

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zygotic (ไสกอท-อิค)

เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง