คำศัพท์ : zygote

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zygote (ไส-โกท)

เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง