คำศัพท์ : zounds

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zounds (เสานดส)

คำสบถ