คำศัพท์ : zoom

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoom (สูม)

(เครื่องบิน นักบิน) แล่นเสียงดัง

ถ่ายภาพซูม