คำศัพท์ : zoning law

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoning law

กฎหมายแบ่งนครออกเป็นเขตหรือภาค