คำศัพท์ : zone time

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zone time

เวลาที่ใช้เฉพาะส่วนหนึ่งๆ ของโลก