คำศัพท์ : zone

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zone (โสน)

วง แบ่งนคร