คำศัพท์ : zonal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zonal (โสน-แอ็ล)

เป็นภาคๆ