คำศัพท์ : zombie

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zombie (สอม-บิ)

ผีดิบ