คำศัพท์ : zombi

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zombi (สอม-บิ)

ผีดิบ