คำศัพท์ : zodiac

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zodiac (โส-เดียค)

จักรราศี ดารามณฑล