คำศัพท์ : zither

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zither (สีธ-เออะ)

เครื่องสีธ-เออะ