คำศัพท์ : zirconia

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zirconia (เสอะโค-เนียะ)

ออกไซด์ของธาตุเสอะโค-เนียม