คำศัพท์ : zipper

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zipper (สีพ-เพอะ)

เครื่องรูดปิดเปิด