คำศัพท์ : zip gun

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zip gun

ปืนพกทำขึ้นเองใช้ลูกกรด