คำศัพท์ : zip code

(ถูกค้นหาทั้งหมด 234 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zip code

เลขประจำตัวบุคคลที่ใช้ในการไปรษณีย์ของสหรัฐ