คำศัพท์ : zip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zip (สิพ)

เสียงฉีกควาก ชักรูด ปิด โดยวิธีนี้