คำศัพท์ : zingiber

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zingiber (สีน-จิเบอะ)

ไม้ตระกูลขิง ไพล มหาหิงคุ์