คำศัพท์ : zincotype

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincotype (สีง-โคะไทพ)

แม่พิมพ์สังกะสี