คำศัพท์ : zincograph

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincograph (สีง-โคะกราฟ)

แม่พิมพ์สังกะสี