คำศัพท์ : zincked

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zincked (สิงคท)

สังกะสี