คำศัพท์ : zinc grey

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc grey

สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี