คำศัพท์ : zinc blende

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc blende

ม้าลาย