คำศัพท์ : zinc

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc (สิงค)

สังกะสี