คำศัพท์ : zigzag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zigzag (สีก-แส็ก)

คดเคี้ยว