คำศัพท์ : zest

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zest (เส็ซท)

สนุก ความเอร็ดอร่อย