คำศัพท์ : zero hour

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zero hour

เวลาที่ได้กำหนดไว้