คำศัพท์ : zero

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zero (สี-โร)

ขีดหมดสิ้น