คำศัพท์ : zephyr

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zephyr (เสฟ-เออะ)

ลมอ่อนๆ