คำศัพท์ : zebu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zebu (สี-บยู)

วัวสี-บยู