คำศัพท์ : zebra

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zebra (สี-บระ)

ม้าลาย