คำศัพท์ : zeal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zeal (สีล)

ความเผ็ดร้อน