คำศัพท์ : zambo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zambo (แสม-โบ)

นิโกร