คำศัพท์ : yuletide

(ถูกค้นหาทั้งหมด 44 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yuletide (ยูล-ไทด)

เทศกาลคริสต์มาส