คำศัพท์ : yule log

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yule log

ท่อนไม้ซึ่งใส่เตาผิง