คำศัพท์ : yule

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yule (ยูล)

เทศกาลคริสต์มาส