คำศัพท์ : yulan

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yulan (ยื-แล็น)

ดอกจุหลัน