คำศัพท์ : yttrium

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yttrium (อีท-เรียม)

ธาตุอีท-เรียม