คำศัพท์ : yttria

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yttria (อีท-เรียะ)

สารประกอบของธาตุอีท-เรียมกับออกซิเจน