คำศัพท์ : youthful

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
youthful (ยูธ-ฟุล)

ของคนหนุ่ม