คำศัพท์ : youth

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
youth (ยูธ)

ของคนหนุ่ม