คำศัพท์ : yours

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yours (ยุรส)

ของมึง