คำศัพท์ : younker

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
younker (ยัง-เคอะ)

ลูกผู้ดี เด็กหนุ่ม