คำศัพท์ : youngish

(ถูกค้นหาทั้งหมด 42 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
youngish (ยัง-อิฌ)

ค่อนข้างหนุ่ม