คำศัพท์ : younger

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
younger (ยัง-เกอะ)

คนอ่อนอายุกว่า