คำศัพท์ : young

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
young (ยัง)

อ่อนหัด สาว